chess-3325010_1920

ניהול עמותה בראש עיסקי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מנהלי עמותות טרודים ברמת היומיום במשימות רבות ומגוונות, החל מדאגה לתזרים המזומנים, אם באמצעות מציאת מקורות חדשים, אם בגיוס תרומות, המשך בווידוא קידום לוחות הזמנים של העמותה מבחינת התוכן והפעילויות וכלה בעמידה בהתחייבויות ותשלומים למקבלי השכר, ספקים ונותני השירותים השוטפים. לרוב כמעט ללא יוצא דופן, המנהלים, נותנים למציאות לנהל אותם, בעיקר ברמת המיקרו, במקרים יוצאי דופן יש גם יציאה מהשגרה ובחינת מבט 'על' על הנעשה בעמותה ברמת המאקרו, ולעיתים נדירות (בעיקר במקרי קיצון) מתבצעת בחינה אסטרטגית 'ממעוף הציפור'.

במאמר הבא, ננסה לשקף, למנהל העמותה ולבעלי התפקידים האמונים והאחראים על הניהול הכללי וניהול הכספים, את השאיפה והרציונל לניהול נכון ובריא, של מנהל המתיימר לנהל את העמותה באופן נכון ולאורך זמן, ולא שהמציאות תנהל אותו, ובכך להימנע ממצב שבו למעשה העמותה מתנהלת ללא מנהל אמיתי בפועל.

בכדי שתהיה תועלת אמיתית ובעלת ערך מוסף לבעלי העניין ולקוראים, אנו נדגיש את נקודות המפתח והטיפים שיש לקחת מהמאמר אל חיי המעשה (אחרת זו תהיה עוד כתבה שיווקית-וזו אינה המטרה).

ניהול עמותה = ניהול בראש עיסקי

רבים ממנהלי העמותות צמחו מתוך הארגון, או שהגיעו מעמותות ואלכ"רים אחרים, עמותות וארגונים הפועלים למען הציבור ו/או למען קידום מטרות שאינן בעלות כוונת רווח.

מנהל ארגון ( עסקי / מלכ"רי) אמור לראות לנגד עיניו בעת בחינת כל אחת מהפעולות שהארגון מקדם ומפנה אליו משאבים, את השאלה המרכזית היחידה, שהיא – האם יש היגיון כלכלי ב: מפעל / פרוייקט / מיזם / פעולה, הזו שלשמה אנו מפנים כעת משאבים (כספים) של הארגון?

יו"ר עמותה וחברי אסיפה – מטרתם להתוות דרך ומדיניות, מתוך השקפת העולם והערכים שנובעים מהמטרות המאושרות של העמותה.

מנהל עמותה, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים – ייעודם לנהל נכון, וניהול נכון, צריך להיות קודם כל נכון ומכוון כדאיות כלכלית, בדיוק כפי הנדרש בעולם העיסקי, אם אין ביזנס, אז אין עיסקה, ולא יוצאים לדרך.

כך צריכה להיות נקודת המוצא של מנהל עמותה, לגבי כל פעולה שיש לה השלכות כלכליות, תוך ניטרול הערכים והאידאולוגיה שהאסיפה או הוועד מעוניינים לקדם.

 

קרקע פורייה – כלי לברכה

ארגון בעל שאיפות לצמיחה ושגשוג, חייב לדאוג שהכלי שבאמצעותו הוא פועל יהיה כשיר ומוכן לבאות, הכלי הוא המנגנון שבאמצעותו הארגון פועל (עמותה, חל"צ, אגודה שיתופית וכו').

פעילות שוטפת באמצעות הרחבת הפרוייקטים, הגדלת צוות העובדים , זכיה במכרזים וכו'

פעילות השקעה : הרחבת מוסדות, השקעה בבינוי, רכישת נכסים.

פעילות תזרימית/ מימונית: תמיכות ממשלתיות, מיזמים משותפים, קבלת אשראים וכו'

כללי אצבע להכשרת המנגנון :

 1. אישורים בתוקף: ניהול תקין (רשם העמותות), ניהול ספרים+פטור מלא על ניכוי במקור (רשות המיסים), סעיף 46 בתוקף (היום נחשב כמעין 'תו תקן' לעמותה מסודרת), תיקי ניכויים ללא חובות ואי סדרים למול מס הכנסה ולמול המוסד לביטוח לאומי.
 2. הנהלת חשבונות – מאזן בוחן עם אינדקס מפורט לפי פעילויות ומרכזי רווח מפורטים.
 3. מערך שכר – דיווחים מדוייקים ותשלומים במועד, ללא דוחות מתקנים, ללא איחורים בתשלומים ל: עובדים, רשויות (ניכויים : מס הכנסה + ביטוח לאומי, מס שכר), קופות גמל ופנסיה.
 4. דוחות כספיים – בחברות ותאגידים עסקיים, קוראי הדוחות מתמקדים בעיקר בדוח המאזן ולאחריו בדוח על תזרים המזומנים, בעוד שבעמותות, בפרקטיקה הדוחות שהינן הכי חיוניים הן דוח על הפעילויות (הקרוי דוח רווח והפסד) ו-הדוח על השינויים בהון. הרגולטורים המפקחים על העמותות בישראל בוחנים את שתי הדוחות הללו בהקפדה יתירה, זה נכון הן לרשם העמותות, הן לרשות המיסים ובעיקר לחשכ"ל (בעת בחינת מתן תמיכות ממשלתיות).

על הדוחות הכספיים להיות: נהירים וברורים (גילוי והצגה ברורה ונאותה), לפי כללי חשבונאות מקובלים (ולהיות עדכניים לתקינה העכשווית), מתן גילוי לפעילויות (בעיקר את עלות הפעילויות) לפי שמות הפרוייקטים שבוצעו ולא חלילה כרשימת 'מכולת' של ההוצאות ששולמו. (בביאורים ניתן לפרט את מהות ההוצאות).

ככלל חשוב לזכור – בעת הגשת בקשת תמיכות ממשרד ממשלתי, המשרד הממשלתי ממנה משרדי רו"ח, שממונים על בדיקת העמידה של העמותות המבקשות תמיכה בתנאי הסף הכמותיים – המותנים בנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים ומתוך מאזני הבוחן.

ומעמידה בתנאי הסף האיכותיים – המתבססים על טיב תוכן ה'הצעה' שהעמותה מבקשת להעניק בתמורה לקבלת התמיכה.

למשרד רו"ח בודק התמיכה מטעם המשרד הממשלתי, הוקצבו מספר שעות מוגדרות לכל תיק או לכל פרוייקט הבדיקה. שתי מטרות עיקריות עומדות לנגד עיניו של רו"ח בודק התמיכה המבוקשת:

 • לבדוק ולמצוא כשלים – ובכך להוכיח את מקצועיותו ותרומתו למשרד הממשלתי.
 • להיות רווחי – משרד רו"ח אינו גמ"ח, הם פועלים לצורכי רווח, הבדיקות הממשלתיות ברובם עבור שכ"ט נמוך, ומנגד עבודה רבה, סיזיפית, טכנית וחסרת ערך מקצועי לרו"ח.

ולאור שתי המטרות שפורטו לעיל, הרו"ח בודק התמיכות מעוניין לסיים את מלאכת הביקורת אחר בקשות התמיכה במהירות הבזק תוך מציאת כשלים, לצורך שמירת רווחיות והמחשת הצורך בשכירת שירותיו המקצועיים לעתיד ע"י המשרד הממשלתי – ולכן על הדוחות הכספיים ועל מאזני הבוחן להיות מוצגים בפני הקורא והמעיין בהם באופן הכי מקצועי, נהיר וברור – בכך העמותה תמנע מקבלת שאלות מיותרות, בקשת השלמות ו/או מפסילה על חוסר הצגה / חוסר בהירות.

אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה – מי העומדים לצד העמותה

 • הגדלת תרומות
 • קבלת תמיכות ממשלתיות / עירוניות והקצאות שטח
 • הקטנת חשיפה מביקורות : עומק רשם העמותות, עומק חשכ"ל, ניהול ספרים / מס הכנסה, ביטוח לאומי ניכויים, משרד הרווחה והכלכלה (הפרשות לקופ"ג)
 • ניהול סיכונים ומניעת מעילות
 • עמידה בדיני עבודה ושכר
 • איתנות פיננסית
 • קבלת אשראי ומשכנתאות

כדי להגיע להישגים העמותה חייבת להיעזר בנותני שירותים המתמחים במתן ערך מקצועי ללקוח/עמותה, אין חוכמות ואין קיצורי דרך, מי שלא מבין את זה, וחושב שהוא יחסוך על נותני השירותים והיועצים, ועדיין יגיע להישגים, טועה ומטעה את עצמו ואת הארגון אותו הוא מנהל, וצפוי ללמוד את העובדה הזו בדרך הקשה – התוצאות מדברות בעד עצמן, ובעיקר במספרים.

נכון הדבר שאפשר לבצע גם כיום מגביות והתרמות כמו בעבר, אך כיום המציאות מוכיחה, שחובה לערוך לכל הפחות, אחת לשנה קמפיין גיוס המונים. אמת – אפשר לעשות קמפיין התרמה באופן עצמי, אך יש תועלת מוכחת לכל מי ששכר את שירותיה של פלטפורמה מקצועית לגיוס המונים, ויתר על כן, על מי ששכר גם שירותי ליווי לקמפיין (ע"ע חברת צ'רידי).

כך נכון הדבר גם לגבי עמותות שאינן מלוות ע"י משרדי רו"ח שמתמחים בליווי עמותות, לעומת עמותות המלוות ע"י משרד רואה חשבון שמתמחה בעמותות, והרשויות הרגולטוריות מכירות ומוקירות אותו, הדבר מתבטא ברמת היומיום ובהתנהלות השוטפת הן למול כל מערכות הייצוג השונות (רשם העמותות, רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי) והן למול משרדי ממשלה ועיריות המעניקות תמיכות והקצאות.

ברכה והצלחה רבה ! בקבלת ההחלטות ובניהול העמותה בראש עיסקי !

בברכה,

יעקב קטן – רואה חשבון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד