stock-photo-business-expert-working-on-investment-analysis-data-693080233

היערכות (אמיתית) לקראת תום שנת המס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

ראוי שכל מנהל ארגון כגדול כקטן, עסקי או מלכ"רי, ישב עם עצמו, ויתבונן בצבר המשימות והתחומים שבאחריותו ויבחן כיצד התנהל עד כה במהלך ה-3 הרבעונים הקודמים, ומה עליו לקדם ולשנות כעת – ברבעון 4 – האחרון לשנת המס 2021.

קצרה היריעה, והזמן שנותר עד לסוף השנה עוד יותר, ולקבל החלטות משמעותיות וגם לדאוג ליישמן … בקושי שיש, לכן ריכזנו לפניכם 5  נושאים שיש לתת עליהם את הדעת ושנכון לבדוק / לבחון במהלך הרבעון ה-4 של שנת המס.

כל מנהל יבחן כפי הרלוונטיות לתפקידו ולארגון :

 

  • מלאי – מה מצב המלאי? אם יש צבר מלאי גבוה ערב סוף השנה, מה ניתן וראוי לעשות כדי 'להעיף' את המלאי? שלא יישכב סתם (על כל המשתמע גם בהיבט המס).

 

  • הזמנות / עבודות בתהליך – מה מצב הפס ייצור? בכל עסק גם אצל נותני שירותים, לכל אחד יש מעין 'פס ייצור' ובו המשימות שעליך 'לשחרר' עד לסוף שנת המס, לעיתים למשימות הללו ישנן השלכות רגולטויות כאלה ואחרות, וראוי לבחון היכן העסק כעת עומד למול מצב העבודות למול הדרישות הרגולטוריות.

 

  • הכנסות (עסקיים) – חברות ועסקים ראוי שיאמדו את היקף ההכנסות השנתיות שלהם, יביטו אחורה ויבחנו היכן הם עומדים הן בהיבט שיקולי המס והן בהיבט המטרות העיסקיות והתקציביות שהעמידו לעצמן – ולשפר /לתקן/ להתאמץ היכן שצריך (אם צריך..ותמיד צריך) כדי לעמוד ביעדים.

 

  • גיוס תרומות (מלכ"רים) עמותות ראוי שכל עמותה גם תבחן את עצמה בנושא הזה בדומה לגוף עיסקי, ותנסה לשפר עמדות ולהרים קמפיין סוף שנה לשיפור היעדים, משאבים ובכלל זה את נקודת הפתיחה התקצבית לשנת הפעילות הקרובה לבוא, כמו כן, למעט עמותות בהן ישנו עודף נצבר העולה על 50% מהיקף ההכנסות לשנת המס (ומעטים המקרים הללו) אזי לכל עמותה נכון להתאמץ ולשפר את מצב העודף השנתי והנצבר, ולכן ראוי לשקול בחיוב הרצת קמפיינים במהלך החודשים נובמבר ו-דצמבר.

 

  • מתן תרומות (בעלי שליטה ובעלי עסקים) חרברות ו-עסקים המצויים ברווחיות, או לכל הפחות ששילמו במהלך השנה החולפת מקדמות למס הכנסה וצפויים לסיים את השנה ברווח גדול / קטן / הפסד שלא עולה על המקדמות ששילמו – ראוי שיבחנו בחיוב, באם ישנן עמותות שאיתן הם מזדהים רעיונית ובעשייה שהן מקדמות, ויתרמו להם, זאת כמובן באם יש לאותן עמותות 'סעיף 46' המזכה את התורם בהחזר מס במסגרת הדוח השנתי (נישומים ב35%, חברות בגובה מס חברות).

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד