blur-1853262_1920

קרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון גבוה – יצאה לדרך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

ביום 21 ביוני נפתח מסלול לעסקים בסיכון מוגבר והוא יוצא לדרך, להלן עיקריו.

מטרת המסלול הינה הרחבת הסיוע הניתן לעסקים נוספים.
במסגרת המסלול הייעודי, גופים מממנים יעמידו הלוואות לעסקים עבורם מתקיימים התנאים הבאים:

1. עסקים שפעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בשל התפשטות הקורונה.
2. עסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי.
3. עסקים שאינם בעלי יכולת תזרימית עצמאית להתמודדות עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה בפעילותם העסקית, לרבות באמצעות קבלת אשראי מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת הקרן.
4. עסקים שיציגו ירידה של 50% ומעלה במחזור המכירות בחודשים אפריל או מאי 2020, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
5. עסקים שלא קיבלו הלוואה במסלול הכללי בקרן.

גובה ההלוואות במסגרת המסלול יהיה עד 16% מהמחזור השנתי או עד 10 מיליון ₪.
כל שאר התנאים יהיו זהים לתנאי ההלוואות במסלול הכללי, המפורטים באתר האינטרנט של משרדנו.

העסק נדרש להציג אישור של רואה חשבון בגין הירידה במחזור בחודש אפריל או חודש מאי 2020 ביחס למחזור אשתקד.
שימו לב כי העסק יידרש להציג את האישור רק לקראת הדיון בוועדת האשראי בגוף המממן ובהתאם לבקשתו של אותו הגוף.

 

על כל שאלה ועניין, אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם

בברכה

יעקב קטן – רואה חשבון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד