money-2180330_1920

מענק סיוע לעסקים – הפעימה -3

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

רשות המיסים פרסמה את ההנחיות בנוגע לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, בגין חודשים מרץ ואפריל 2020.
מטרת המענק לפצות את העסקים בגין ההוצאות הקבועות של העסק, כגון: תשלומי שכירות, חשבונות חשמל ומים וכד'.

כמו בפעימות קודמות, גם הבקשה לפעימה השלישית תוגש בטופס מקוון באתר רשות המסים.

המענק יינתן:

  • לחברה/שותפות – אשר מחזור עסקאותיה לשנת המס 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20,000,000 ₪.
  • לעצמאי – אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20,000,000 ₪.
  • לעסק חדש שנפתח בין 1.3.2019 ובין 31.12.2019 יקבע מחזור העסקאות לפי חישוב יחסי (מחזור העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום 31 בדצמבר 2019, כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב-12).

להלן התנאים העיקריים לקבלת המענק:

  1. הפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020, ביחס לחודשים מרץ ואפריל 2019, הינה בשיעור העולה על 25% כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ולא מכל גורם אחר.
  2. סכום המענק לא יעלה על תקרה בסך 400,000 ₪.

הגשת הבקשה לקבלת מענק הסיוע הנ"ל תתאפשר החל 12.5.2020 ועד 10.8.2020.

על כל שאלה ועניין, אני וצוות המשרד נשמח לעמוד לרשותכם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד