הגשת בקשות לקבלת הלוואה בערבות המדינה

לרגל המצב הנוכחי, ולאור פניות רבות שהגיעו למשרדנו באחרונה, אנו מודיעים כי משרדנו החל לטפל בהגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות המדינה, גם למי שעד כה איננו הרו"ח המייצגים שלו. כלומר, מעתה גם, חברות, עמותות, ועוסקים מורשים ופטורים, שאינם נמנים על לקוחות משרדנו, יכולים לפנות אלינו לצורך קבלת שירותנו המקצועיים בכל הקשור להכוונה וליווי מקצועי בהגשת […]