shutterstock_1370129492

הגשת בקשות לקבלת תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות– המשרד צבר בשנים האחרונות הצלחות כבירות בהשגת תמיכות ממשרדי ממשלה ועיריות.

במהלך השנה המשרד מיידע את הלקוחות בנוגע להגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

שיטת העבודה הנהוגה במשרד כוללת בדיקת היתכנות מקדימה, טרם הגשת בקשה, זאת בכדי להימנע מהגשת בקשה שסיכוייה נמוכים.

לצורך כך המשרד נדרש ללמוד על הארגון, ובין היתר להכיר את: מבנה ארגוני, פריסה גאוגרפית, שיטות העבודה, הפעילויות הקיימות והצרכים האלמנטריים והתכניות לעתיד.

היכרות ולמידת הארגון כוללת את כל המרכיבים הבאים: פיננסית , תזמ"ז, לוגיסטית, חשבונאית, מיסויית, משפטית ועמידה בדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות

ליישות.

להלן רשימה חלקת של משרדי ממשלה ועיריות אשר המשרד עובד מולם מידי שנה ומגיש להם בקשות תמיכה עבור הלקוחות:

 • משרד החינוך
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד התרבות – מינהל תרבות
 • משרד החקלאות
 • משרד הרווחה
 • משרד הבריאות
 • משרד הביטחון
 • משרד הקליטה
 • עיריית ירושלים
 • עיריית תל אביב – יפו
 • עיריית חיפה

עמותות, חל"צ, מועצות דתיות ורשויות מקומויות המעוניינות לקבל פרטים נוספים, מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד