politica

הגברת האכיפה, הבקרה ו- הביקורות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

בשנים האחרונות החלה והתגברה החקיקה של חוקים שמעצם יסודם, מטרתם באה להגביר את האכיפה. בתחילת 2019 נכנס לתוקף חוק המזומנים. משרדי ממשלה שונים קיבלו עוד ועוד סמכויות לביצוע ביקורות בנושאים שונים, ולבצעם בפועל על פני כל סוגי התאגידים והגופים שבמשק, בין אם הם גופים המעסיקים או שאינם מעסיקים עובדים, ובין אם הם גופים עסקיים או מלכ"רים.

במהלך השנה האחרונה, מעצם היותנו משרד המתמחה בליווי ביקורת ל: חברות, עמותות ועסקים, אנו מזהים כי ללא כל ספק, שנת 2020 עתידה להיות שנה שבה האכיפה והבקרה יעלו שלב בכל הנוגע להגברת האכיפה. ההגברה תבוא לידי ביטוי ותורגש בעיקר מהרחבת הביקורות, הירידה לפרטים והעמקת הביקורות בגופים המבוקרים, בדיקה דקדקנית לעמידה בהוראות החוק השונים, פקודת המס, פקודת מע"מ, דיני שכר.

המגזר המלכ"רי בפרט צפוי לגלות כי משרדי הממשלה השונים המעניקים תמיכות ע"פ נוהל תמיכות של החשכ"ל, יגבירו אף הם את ביקורות הביצוע תוך שילוב של עמידה בהוראות חשכ"ל, הנחיות ניהול תקין והוראות רשם העמותות ו-עמידה בהוראות חוק ודיני שכר שעד כה לא היו חלק מביקורות העומק השגרתיות.

משרדנו כידוע מתמחה בייצוג חברות, עמותות, עסקים ושכירים למול הרגולטורים השונים(חשכ"ל, רשות התאגידים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, משרד הכלכלה, הרווחה, חינוך, שירותי דת, תרבות וספורט ועוד ועוד). הידע הרב, הניסיון וההכרה שהמשרד זוכה לו מצד המשרדים השונים, הינם עומדים לרשותכם בכל עת!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

לתיאום פגישה יעוץ אצלנו במשרד