דיווח משכורות דצמבר

לקוחות יקרים שלום וברכה להזכירכם יש להמציא לנו את נתוני השכר לחודש נובמבר עד ה-5 לחודש. כמו כן, חברות עמותות ועוסקים המעוניינים שמשכורת דצמבר תשולם עוד במהלך שנת 2019, להמציא לידנו את נתוני שכר דצמבר 19 עד לתאריך 22.12.19. בברכה יעקב קטן – רואה חשבון