פוליטיקה

מפלגות וסיעות עירוניות ופריימריז (בחירות מקדימות)

משרדנו מתמחה בליווי מפלגות, סיעות עירוניות ומועמדים בפריימריז מעת החלטתם להתמודד בבחירות ועד לשלב הסופי.
משרדנו מלווה את המתמודדים משלב הרישום במשרד מבקר המדינה, ביצוע רישום ברשות המיסים, ליווי ופתיחת חשבון ייעודי, ייצוג ודיווח וטיפול מלא מול מבקר המדינה, דיווח על פי חוק הפיקוח על הבחירות, הכרות עם חוק מימון המפלגות, קבלת מקדמות ועד לקבלת כספי מימון המפלגות.

המשרד מלווה באופן מלא ושוטף את המפלגות והסיעות בכל ההיבטים המקצועיים: דיני שכר, חוק מימון מפלגות, פקודת המס וניהול ספרים – ומעל לכל בעמידה בהוראות מבקר המדינה והפקוח על הבחירות מטעם משרד הפנים.

התמחות משרדנו בדיווחים למשרד מבקר המדינה מלווה במקצועיות, רגישות ודיסקרטיות הנדרשות בטיפול בלקוחות מסוג זה.

אנשי ממשל, חברי כנסת, ראשי ערים ו- חברי מועצות עירוניות, נמנים על לקוחות המשרד.