עמותות ומלכ״רים

השירותים המיוחדים שלנו למלכ"רים

על שירותי המשרד המוענקים למלכ"רים, שמעו רבים מכל רחבי הארץ, כאן המקום להרחיב – מה המיוחד בשירותים המקצועיים המועקנים ע"י צוות המשרד.

כעיקרון, כל הפרוטוקולים ובכלל זה כל מכתב ו/או מענה שעל המלכ"ר להגיש לידי רשות כזו או אחרת (רשם העמותות, רשם ההקדשות, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו') – כולם ללא יוצא דופן – עוברים הגהה ובדיקה ע"י רו"ח יעקב קטן.

מלכ"רים שקיבלו ביקורת כזו או אחרת, מלווים במהלך כל הביקורת, באופן אישי ובליווי צמוד של רו"ח יעקב קטן, כאשר רו"ח יעקב קטן עומד למול המשרד שעורך את הביקורת.

תהליכים של תיקון ליקויים, מלווים ע"י רו"ח יעקב קטן – כאשר רו"ח יעקב קטן, עומד בקשר ישיר למול הגורם המלווה (והעמותה עומדת מאחוריו).

המשרד מתמחה בליווי תכניות הבראה, ובכלל זה בכתיבת תכנית צמצום גרעון – ועמידה בתכנית ובלו"ז שנקבע.

חילוץ מפירוקים – למשרד היכרות רבה ומוערכת למול יחידת האכיפה והבקרה במשרד המשפטים, למשרד ניסיון רב בחילוץ עמותות מפירוקים, והוצאה מפירוק והבראת העמותה ועד ליציאת העמותה לדרך חדשה.

למשרד אחוז הצלחה גבוה ביותר בליווי הביקורות הבאות:

 • ביקורות עומק של רשם העמותות
 • ביקורות עומק של החשכ"ל
 • ביקורות שכר של משרד העבודה
 • ביקורות אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך
 • ביקורות שכר של משרד התמ"ת
 • ביקורות ניכויים, הן של מס הכנסה והן של ביטוח לאומי
יתרונות הייחודיות למשרדנו:
 1. רישום עמותות – בחירת השם, כתיבת תקנון מיוחד, בחירת ורישום המטרות – מתבצעת ע"י רו"ח יעקב קטן – תהליך רישום העמותה המתבצע ע"י המשרד הינו מהיר ביותר.
 2. שינוי שם העמותה, הוספת מטרות, שינוי תקנון, בקשת הקצאות, פתיחת סניפים, הקמת חברות בנות, הקמת עמותות בנות, כתיבת הסכמי שת"פ – נכתבים ע"י רו"ח יעקב קטן
 3. הגשת בקשה לקבלת פטור ע"פ סעיף 46 לפקודת המס לעניין תרומות – המשרד מחזיק בהישג חסר תקדים – 100% הצלחה בהשגת 'ס' 46' עבור כל הבקשות שהמשרד הגיש עד כה.יש לציין כי המשרד הצליח לקבל 'ס' 46' גם לעמותות שטרם מלאה להן שנת פעילות ראשונה (מתחת ל-12 חודשי פעילות).
 4. המשרד מייצג מספר רב של עמותות מורכבות – כמו למשל:

* עמותות בעלות מספר צדדים קשורים בעלי פעילו כספית בניהן
* עמותות עם חברות בנות (שליטה מלאה ו/או שליטה חלקית) כולל חל"צ
* עמותות עם עמותות בנות ונכדות

הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות– המשרד צבר בשנים האחרונות הצלחות כבירות בהשגת תמיכות ממשרדי ממשלה ועיריות.

במהלך השנה המשרד מיידע את הלקוחות בנוגע להגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

שיטת העבודה הנהוגה במשרד כוללת בדיקת היתכנות מקדימה, טרם הגשת בקשה, זאת בכדי להימנע מהגשת בקשה שסיכוייה נמוכים.

לצורך כך המשרד נדרש ללמוד על הארגון, ובין היתר להכיר את: מבנה ארגוני, פריסה גאוגרפית, שיטות העבודה, הפעילויות הקיימות והצרכים האלמנטריים והתכניות לעתיד.

היכרות ולמידת הארגון כוללת את כל המרכיבים הבאים: פיננסית , תזמ"ז, לוגיסטית, חשבונאית, מיסויית, משפטית ועמידה בדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות

ליישות.

להלן רשימה חלקת של משרדי ממשלה ועיריות אשר המשרד עובד מולם מידי שנה ומגיש להם בקשות תמיכה עבור הלקוחות:

 • משרד החינוך
 • המשרד לשירותי דת
 • משרד התרבות – מינהל תרבות
 • משרד החקלאות
 • משרד הרווחה
 • משרד הבריאות
 • משרד הביטחון
 • משרד הקליטה
 • עיריית ירושלים
 • עיריית תל אביב – יפו
 • עיריית חיפה