ייעוץ כלכלי

גיוס אשראי

המשרד מתמחה בגיוסי אשראי מבנקים, אם בקבלת הלוואה בערבות המדינה ואם בקבלת הלוואה או משכנתא לעוסק/חברה/עמותה.

נקודת חוזקה משמעותית מאוד שיש למשרד הינה העובדה כי אנו עובדים ישירות מול הבנקים ושמים את עצמנו בפרונט במקום שהלקוח יעמוד מול הבנק.

התנהלות זו מעלה לאין ערוך את כמות הזכאים לקבלת אשראי, מאחר ואנו מיומנים בעבודה השוטפת מול הבנקים ומדברים איתם באותה השפה.

תמיכות ומענקים ממשרדי ממשלה

במהלך השנה המשרד מיידע את הלקוחות בנוגע להגשת בקשות תמיכה מקרנות וממשרדי ממשלה (בהתאם לדרישות הגופים התומכים). למשרד אחוז הצלחה גבוה, בהשגת תמיכות, תמריצים ואמצעי מימון. יש לציין כי שיטת העבודה הנהוגה במשרד כוללת בדיקת היתכנות מקדימה, טרם הגשת בקשה, זאת בכדי להימנע מהגשת בקשה שסיכוייה נמוכים.

לצורך כך המשרד נדרש ללמוד על הארגון, ובין היתר להכיר את: מבנה ארגוני, פריסה גאוגרפית, שיטות העבודה, הפעילויות הקיימות והצרכים האלמנטריים והתכניות לעתיד. היכרות ולמידת הארגון כוללת את כל המרכיבים הבאים: פיננסית (תזמ"ז), לוגיסטית, חשבונאית, מיסויית, משפטית ועמידה בדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות ליישות.

בדיקת היתכנות מקדימה – בין אם מדובר בעסק או חברה המעוניינת לקבל מענק ובין אם מדובר בעמותה הרוצה לקבל תמיכה ממשרדי , המשרד בראש ובראשונה מבצע בדיקת היתכנות פנימית שלנו – ללא תשלום – על מנת לברר מבעוד מועד, האם ללקוח יש סיכוי סביר לקבל את המענק / התמיכה. בדיקת ההיתכנות הראשונית, הינה חשובה, היא מציבה את הלקוח למול הסיכוי (אם ישנו/איננו) לקבלת המענק/התמיכה.

תכנית הבראה

המשרד מתמחה בכתיבה ובליווי הבראות של תאגידים ועסקים.

בניית תכניות עסקיות ותכניות הבראה ל-ארגון / מחלקה / יחידה. התכנית כוללת בין היתר: עמידה בדרישות החוק, תקנות, הוראות חוק, הערכות כלכליות, בדיקות כדאיות, תמחור פעילויות, ומציאת פתרונות ותחליפים לצורך התייעלות, יעילות וחיסכון.

תת התמחות ייחודית שהתפתחה במשרד בשנים האחרונות – חילוץ חברות ועמותות בשעות משבר ובכלל זה מניעת: פירוקים, נישול נכסים וכדומה, וייצוג למול רשויות החוק בכלל ולמול רשות המיסים, ורשות התאגידים, יחידת האכיפה והבקרה (משרד המשפטים) ובפרט בשעות המשבר.

ליווי ביקורות רגולטוריות

המשרד צבר שם ומוניטין בליווי לקוחותיו למול הביקורות הרגולטוריות השונות.

לקוחותיו המשרד עוברים בהצלחה יתירה את הביקורות השוטפות אל מול הרשויות (ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ). אנו מתמחים בכל סוגי הביקורות ומסייעים ללקוחות לעבור אותן בשלום ובביטחה, מביקורת שגרתית דרך ביקורות עומק (חשכ"ל, רשם עמותות), ביקורת תמ"ת / משרד הכלכלה. זכינו ללוות לקוחות במסגרת כל סוגי הביקורות הקיימות כיום.

רו"ח יעקב קטן מלווה אישית את כל תהליך הביקורת למול הרגולטור המבקר את התאגיד  / העוסק.

חוות דעת מקצועיות

המשרד מתמחה בהגשת חוות דעת מקצועיות המוגשות לידי : בתי משפט, בוררויות, משרדי ממשלה, משקיעים, קרנות וכו.

תחומי חוות הדעת הניתנות על ידי המשרד הינן מהתחומים הבאים: משפטיות, כלכליות, מיסוייות, חשבונאיות ו-תזרימיות.

חוות הדעת יכולות להביא לידי ביטוי את מכלול הנושאים, והכל על מנת לשקף את המצב הכספי של התאגיד /נישום / פרוייקט / הארגון המדובר.

הניסיון והמיומניות השונות שהמשרד צבר בניסיון המעשי והחקירתי, באמצעות עבודה רציפה וייצוג תאגידים ונישומים למול כל רשויות האכיפה בישראל הינו מהווה יתרון ללקוחותנו ובכך חוות הדעת של משרדנו מהווים כלי משמעותי בתביעות ובבוררויות.