שירותי ייעוץ ניהולי וכתיבת נהלים

ייעוץ ניהולי לשדרוג מערך ההנהלה בארגון

משרדנו נקרא לעיתים רבות אל הדגל, לצורך מתן ייעוץ לשדרת ההנהלה (יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל תפעול) בארגון. אם במטרה לחיזוק הבקרות הניהוליות, הבקרות הפנימיות ואם בהסדרת תרבות ארגונית-כתיבת ספר נהלים ועד לסיוע בקביעת מדיניות ואסטרטגיה עיסקית.

השירותים המוענקים במסגרת הייעוץ הניהולי כולל בין השאר:

  • יצירת תרבות ארגונית מתאימה
  • קביעת מדיניות
  • חלוקת אחריות וסמכויות
  • יצירת איזונים ובלמים
  • כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם
  • בניית תהליכים ממוחשבים שבהן מובנות בקרות מתאימות ועוד.

בתום תהליך הייעוץ, אנו מנסחים דו“ח סופי הכולל את הרקע, תהליך הייעוץ הממצאים, מסקנות ודרכי הפעולה מכאן והלאה, תוך שימת דגש ליעדים השנתיים והרב שנתיים של הארגון. אחת לתקופה, בכפוף למינון הדרוש לארגון, אנו מבצעים מעקבים לצורך בדיקת בדבר העמידה בדרכי הפעולה והיעדים, על מנת לעמוד ולאמוד את טיב הבדיקות, הפעולות והביצועים שהושגו.