רקע כללי - הביקורת הפנימית

משרדנו  מספק שירותי ביקורת פנימית ובקרה למגוון גופים הפועלים בתחומים שונים. במהלך השנים, צוות  מבקרי הפנים צבר התמחות בביקורת פנים בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסות בישראל ובעולם, חברות פרטיות גדולות, חברות רב-לאומיות, מוסדות ללא כוונת רווח וגופים אחרים.

משרדנו מספק שירותים לארגון הכוללים שירותי ביקורת בקרה, ניתוח תהליכים תפעוליים וכספיים ועריכת סקרי סיכוני ביקורת. הביקורת במשרדנו מבוצעת ברמה מקצועית גבוהה ובמעורבות אישית ומתמשכת של המבקרים הפנימים המקצועיים שלנו.

כמבקרים פנימיים אנו מגיעים לארגונים השונים , ומעלים את השאלות הבאות למול שדרת הניהול בארגון:

 1. מה הם הסיכונים בארגון?
 2. האם קיימות בקרות על מנת למזער את הסיכונים הקיימים?
 3. האם לארגון יש כלים לביצוע בקרה ודיווח נאות?
 4. האם הנחיות ניהוליות מבוצעות בפועל על ידי העובדים ?
 5. האם באמת הארגון יעיל וחסכוני?
לאחר קבלת התגובות, אנו עורכים סקר סיכונים, ולאחריו יוצאים למלאכת ביצוע ביקורת הפנים בארגון.

מהי הביקורת הפנימית

הביקורת הפנימית היא חלק מהארגון, וייעודה לערוך ביקורת בונה , לשיפור התהליכים בארגון – זאת בהתאם לכללי האתיקה, התקנים וההנחיות של המקצוע וחוקי מדינת ישראל.

ביקורת פנימית אפקטיבית ויעילה – היא ביקורת הבודקת כי הארגון פועל בהתאם למטרותיו.  המלצות הביקורת הן ישימות ומביאות לארגון ערך מוסף וזאת בלוח זמנים ובאופן שיביא את מירב התועלת לארגון.

הביקורת הפנימית מקפידה לשמור על אי תלות, אובייקטיביות, תוך עמידה קפדנית בסטנדרטים המקצועיים ובכללי האתיקה של מקצוע הביקורת המאפשרים לבחון את איכות התהליכים.

הביקורת הפנימית היא עבור הגוף המבוקר, בתוכו ולמענו ועל כן דוחות הביקורת הפנימית אינם מתפרסמים מחוץ לגוף המבוקר, למעט מקרים של עבירות פליליות לכאורה בהם נדרש המבקר לפעול על פי הוראות החוק.

מטרתה היחידה של הביקורת הפנימית היא לתקן ליקויים ולשפר ולייעל את פעילות הארגון.

מהי עבודותו של המבקר הפנימי?

עבודת המבקר הפנימי מתמשכת באופן שוטף לאורך כל השנה תוך התייחסות להיבטים ניהוליים, ארגונים, תפעוליים, כספיים ומנהליים, תהליכי קבלת החלטות, טוהר המידות, יעילות, אפקטיביות וחיסכון, תקינות המנהל והמשק, וכו'. מטרת עבודתו של המבקר הפנימי היא לוודא ולקדם בקרה פנימית.

מי ממנה את המבקר הפנימי?

המבקר הפנימי מתמנה על ידי הדירקטוריון או ההנהלה או האסיפה הכללית (במלכ"ר).
אחריות הדיווח של המבקר הפנימי הנה להנהלה/ דירקטוריון / ועד מנהל .

הנושאים המבוקרים ע"י המבקר הפנימי

בעבודת הביקורת הפנימית ניתן דגש מיוחד לפעולות הביקורת בתחומים השונים בארגון:

 • ניהוליים
 • ארגוניים
 • תפעוליים
 • כספיים
 • מנהליים
 • עמידה בדרישות חוק ורגולציה

תוך התייחסות לתהליכי קבלת החלטות, טוהר המידות יעילות וחיסכון, תקינות המנהל והמשק, טיב הביצוע וכד'.

פעילותו של המבקר הפנימי מהווה במידה רבה בקרה ניהולית, הפועלת ע"י הערכה האפקטיבית של יתר אמצעי הבקרה בארגון.